Termék visszaküldési szabályzata

Termékek visszaküldése

A hatályos jogszabályok szerint O.U.G. A 34/2014. sz. rendelet értelmében a vásárlástól való elállás kizárólag természetes személy vásárlókra vonatkozik. Így a fogyasztónak joga van a vásárlástól való elállásáról a termék átvételétől számított 14 napon belül írásban, kötbér és indoklás nélkül értesíteni a kereskedőt. A vásárlás 14 napon belüli elállása csak futárral szállított megrendelés esetén érvényesíthető. A visszaküldött terméknek a kiszállítással megegyező állapotban kell lennie (lehetőség szerint eredeti csomagolásában, minden tartozékával, a termékhez kapcsolódó összes címkével és a hozzá tartozó dokumentumokkal).

A visszaküldés költsége a vásárlót terheli, és a termék értékének visszatérítése legkésőbb a termék visszaküldését igazoló igazolás kézhezvételétől számított 14 napon belül, vagy a fogyasztó általi igazolás kézhezvételéig történik. amelyre a termékeket részünkre küldte, figyelembe véve - a legközelebbi időpontot, az ügyfél bankszámláján, vagy az ügyfél által az összeg visszautalására megjelölt bankszámlán. Amennyiben a visszaküldött termék sérült, egyértelmű használat nyomai láthatóak rajta és új termékként nem értékesíthető, fenntartjuk a jogot a termék visszautasítására.

Ha a megrendelés az "Ingyenes kiszállítás" akcióban részesült, a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik.

Ha a vásárló a szerződéstől való elállást kéri, a szerződéstől való elállás törvényes határidején belül köteles visszaküldeni az adott termékhez mellékelt ajándékokat is.

Amennyiben a termékek olyan állapotban kerülnek visszaküldésre, amelyben már nem értékesíthetők számunkra, fenntartjuk a jogot, hogy értékcsökkentést kérjünk a termék eredeti állapotába történő visszaállításához (ha lehetséges), vagy az árkülönbözet ​​fedezésére. Az értékesítésből származó termékeket használtként, vagy a vásárló választása szerint, az ő költségére továbbküldjük. A termék átvétele esetén az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszaküldjük az összeget.

A fogyasztó köteles azokat indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a közlésétől számított 14 napon belül elküldeni az eladónak a vásárlási bizonylatokon és a weboldalon feltüntetett címére, biztosítani a szállítást és viselni a költségeket. határozat a szerződéstől való elállásról Székely Márk Tamás I.I.

A határidőt betartják, ha a termékeket a 30 napos határidő lejárta előtt visszaküldik. A visszaküldött terméknek a kiszállítással megegyező állapotban kell lennie (lehetőség szerint eredeti csomagolásában, minden tartozékával, a termékhez kapcsolódó összes címkével és a hozzá tartozó dokumentumokkal). A visszaküldés költsége a vásárlót terheli, és a termék értékének visszatérítése legkésőbb a visszaküldést követő 14 napon belül megtörténik. Ön csak a termékek természetének, minőségének és működésének meghatározásához szükséges manipulációkból eredő manipulációkból eredő értékcsökkenésért felelős.

Abban az esetben, ha a megvásárolt termék nem működőképes vagy gyártási hibás, a termék átvételétől számított 48 órán belül írásos értesítés mellett működő termékre cseréljük, ebben az esetben a szállítási költség a Székelyt terheli Márk Tamás II

A termék visszaküldéséhez írásban kell jelezni az info@elektrob.hu e-mail címen vagy a 0771 367 382 telefonszámon, az egyéb kapcsolatfelvételi módot NEM vesszük figyelembe (pl. Facebook közösségi oldal)

Hétfőtől péntekig 9:00-15:00 között válaszolunk az értesítésekre.